parallax background

Noteikumi un nosacījumi

1. LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie "Lietošanas noteikumi" (turpmāk "Noteikumi") attiecas uz visiem "Lietotājiem" (turpmāk tekstā "Pircējs", "Jūs") "Carbon Microsystem" SIA"Tīmekļa vietnes" (turpmāk tekstā "Pārdevējs","Mēs", "Mūsu")

Pirms pasūtīšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet Noteikumus un nosacījumus. Mēs varam laiku pa laikam mainīt Noteikumus, lūdzu, pārskatiet tos pirms atkārtotu pirkumu veikšanas.

Apņemamies nodrošināt rīkojuma saņemšanu noteiktajos termiņos un apjomos, atbilstoši preču un pakalpojumu aprakstam.

Pasūtījumu mūsu veikalā varat veikt 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot kārtējās apkopes vai tehnisku kļūmju periodus.

Jūs esat atbildīgs par informācijas precizitāti, veicot Pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apliecināt, ka neesat jaunāks par 16 gadiem, un arī apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret tīmekļa vietnes drošību. Mēs neesam atbildīgi par jūsu sniegtajiem neprecīzajiem, nepilnīgajiem vai kļūdainajiem datiem. Veicot Pasūtījumu, Jūs piekrītat, ka mēs varam uzticēt Līguma izpildi trešajai personai, piemēram, piegādāt pasūtījumu, vienlaikus uzņemoties atbildību par tā izpildi. Pārdevējs vienpusēji var mainīt noteikumus un nosacījumus, nepaziņojot par to lietotājam/pircējam. Noteikumu pārskatītā redakcija tiks publicēta tīmekļa vietnē un stāsies spēkā no publicēšanas brīža, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi. Izmantojot tīmekļa vietni un/vai iegādājoties preces un/vai pakalpojumus, jūs apliecināt, ka saprotat noteikumus, jūs piekrītat tos ievērot regulāri un sekot līdzi visiem veiktajiem labojumiem.

Noteikumus atzīst par apstiprinātiem apmeklētājs/pircējs no brīža, kad pircējs paraksta pasūtījumu ar vai bez pieteikšanās mājaslapā, kā arī no brīža, kad pircējs pasūtījumu apstiprina pa tālruni vai e-pastu.

Ja nepiekrītat šiem terminiem vai konkrētām to definīcijām, lūdzu, neizmantojiet mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus.

2. NOSACīJUMU PRIEKŠMETS

Šo terminu tēma ir iespēja nodrošināšana lietotājam iegādāties personīgām, ģimenes, mājsaimniecības un citām vajadzībām, kas nav saistītas ar uzņēmējdarbības veikšanu, preces, kas uzrādītas Online veikala katalogā.

Šie noteikumi attiecas uz visu veidu precēm un pakalpojumiem, kas tiek prezentēti tīmekļa vietnē, savukārt šādi piedāvājumi ir pieejami un pasūtīšanai pieejami tiešsaistes veikala katalogā.

3. PIRKUMA VEICINĀŠANAS KĀRTĪBA

Pircējs veic Pasūtījumu Vietnē norādītajā kārtībā.

Pēc Pasūtījuma veikšanas Vietnē Pircējam tiek sniegta informācija par paredzamo piegādes datumu Pircēja norādītajā e-pastā, veicot Pasūtījumu, vai pa tālruni. Šo Pasūtījumu apkalpojošais menedžeris precizē Pasūtījuma detaļas, vienojas par piegādes datumu, pasūtīto Preču pieejamību Pārdevēja noliktavā un Pasūtījuma apstrādei un piegādei nepieciešamo laiku.

Paredzamo Pasūtījuma nodošanas datumu piegādes dienestam paziņo Pircējam Pasūtījumu apkalpojošais menedžeris pa e-pastu vai pēcpārbaudes zvana laikā Pircējam.

Ja Pircēja pasūtītās Preces neatrodas Pārdevēja noliktavā, Pārdevējam ir tiesības norādītās Preces izslēgt no Pasūtījuma/atcelt Pircēja Pasūtījumu, par to brīdinot Pircēju, nosūtot atbilstošu e-pastu uz Pircēja norādīto adresi, veicot pasūtījumu vai zvanu no Call centra.

Pilnībā vai daļēji priekšapmaksas Pasūtījuma atcelšanas gadījumā atceltās Preces izmaksas Pārdevējs atmaksā Pircējam ar bankas pārskaitījumu.

4. PASŪTĪJUMU PIEGĀDE

Preču piegādes veidi un aptuvenie termiņi ir norādīti Vietnes sadaļā "Piegāde", kas ir šo Noteikumu un arī Preču aprakstā neatņemama sastāvdaļa.

Pēc piegādes Pasūtījums tiek nodots Pircējam vai trešajai personai, ja par to rakstiski vienojās ar Pircēju.

Lai izvairītos no krāpšanas gadījumiem, piegādājot priekšapmaksas Pasūtījumu, Pasūtījuma piegādātājam ir tiesības pieprasīt Saņēmēja personu apliecinošu dokumentu.

Katra Pasūtījuma piegādes izmaksas tiek aprēķinātas individuāli, pamatojoties uz informāciju par pasūtīto Preci, Preces svaru, reģionu un piegādes veidu, un tiek norādītas Vietnē pēdējā Pasūtījuma veikšanas posmā vai arī Pārdevējs paziņo rakstiski vai mutiski pēc Pasūtījuma apstiprināšanas.

Pārdevēja pienākums nodot Preci Pircējam tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad kurjers piegādā Preci Saņēmējam vai Preci saņem Saņēmējs Pasta nodaļā vai iepriekš saskaņotā izdošanas vietā (tai skaitā pašapkalpošanās pakomātā).

Saņēmējam, saņemot Pasūtījumu pie kurjera vai izsniegšanas vietā, ir tiesības pārbaudīt piegādāto Preci un pārbaudīt to atbilstību deklarētajam Preču daudzumam, sortimentam un komplektācijai, kā arī pārbaudīt piegādātās Preces kalpošanas laiku un iepakojuma integritāte.

Preču nejauša bojājuma risks pāriet uz Pircēju no brīža, kad pasūtījums tiek nodots viņam.

5. PREČU CENA UN NORĒĶINĀŠANĀS PAR PASŪTĪJUMU

Online veikalā pārdoto preču cena norādīta eiro un atkarībā no lietotāja dzīvesvietas valsts to var norādīt gan ar nodokli, gan bez tā.

Ja Pircēja pasūtītās Preces cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju, lai apstiprinātu Pasūtījumu par laboto cenu vai atceltu Pasūtījumu. Ja nav iespējams sazināties ar Pircēju, šis Pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu. Ja Pasūtījums ir apmaksāts, Pārdevējs ar bankas pārskaitījumu atgriež Pircējam par Pasūtījumu samaksāto summu.

Preču cenu interneta vietnē pārdevējs var mainīt vienpusēji.Tajā pašā laikā vienpusēji nevar mainīt pircēja pasūtīto preču cenu.

Pārdevējam ir tiesības ierobežot pircējam pieejamās maksāšanas metodes atkarībā no pasūtījuma summas.

Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt pircēja pasi vai ID karti, ja par pasūtījumu norēķinās ar kredītkartes starpniecību.

6. PREČU UN NAUDAS ATGRIEŠANA

Pircējam ir tiesības atgriezt preci 30 dienu laikā no pirkuma dienas.

Preču atgriešana tiek veikta saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti sadaļā “Garantija un atgriešanas tiesības”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Ja piegāde tika veikta, tad naudu par piegādi mēs neatmaksājam.

Mēs ieturam arī 8% no kopējās summas, tās ir neatmaksājamas maksas par maksājumu sistēmām un pasūtījumu apstrādi.

Atmaksa tiek veikta, ar bankas pārskaitījumu atmaksājot par Precēm samaksātās izmaksas.

7. ATBILDĪBA

Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas pircējam radušies, nepareizi izmantojot veikalā Online iegādātās preces.

Pārdevējs nav atbildīgs par ārējo tīmekļa vietņu saturu un darbību.

8. KONFIDENCIALITĀTE

Mēs esam apņēmušies aizsargāt mūsu klientu un vietnes apmeklētāju, tostarp jūs, privātumu un drošību.

Papildu informācija par konfidencialitātes politiku ir atrodama sadaļā “konfidencialitātes politika”, kas ir šo terminu neatņemama daļa.

9.PAPILDU NOSACĪJUMI

Uz lietotāja/pircēja un pārdevēja attiecībām attiecas Latvijas Republikas likumdošanas normas.

Jautājumu un sūdzību gadījumā lietotājam/pircējam ir tiesības vērsties pie pārdevēja pa tālruni vai citiem pieejamiem līdzekļiem.

Tiesas atzīšana par jebkura šo Noteikumu noteikuma spēkā neesamību neizraisa pārējo noteikumu spēkā neesamību.

Tiešsaistes veikals un sniegtie pakalpojumi var būt īslaicīgi, daļēji vai pilnīgi nepieejami apkopes vai citu darbu dēļ vai citu tehnisku iemeslu dēļ. Carbon Microsystem tehniskajam dienestam ir tiesības periodiski veikt nepieciešamos profilaktiskos vai citus darbus ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējiem.

10. NOTEIKUMU PĀRSKATĪŠANA

Mēs regulāri pārskatām savus noteikumus. Visas veiktās izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.

Šie noteikumi stājās spēkā un pēdējo reizi tika atjaunināti 01.01.2020.

PRIVĀTUMA POLITIKA


1. PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī "Privātuma politika" (turpmāk tekstā "Politika") attiecas uz visiem SIA " Carbon Microsystem " (turpmāk “Mēs”, “mēs”, “mūsu”) "Lietotājiem" (turpmāk tekstā "Jūs", "Jūsu") "Tīmekļa vietnes" (turpmāk “vietne”).
Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku. Laika gaitā mēs varam pārskatīt politiku, lūdzu, izlasiet to pirms cita pirkuma veikšanas.

Saskaņā ar vispārīgajiem datu aizsardzības noteikumiem personas dati ir jebkura informācija, pēc kuras var identificēt personu, kā arī jebkura informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu Vietnes pakalpojumus, jūs sniedzat mums savus personas datus, tiesības tos apstrādāt un izmantot saskaņā ar Privātuma politikā un "Lietošanas noteikumi" (turpmāk tekstā "Noteikumi").

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un mūsu vietnes apmeklētāju, tostarp jūsu, privātumu un drošību.
Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus, jūs paužat mums savu uzticību. Mēs pilnībā novērtējam un cienām jūsu datu konfidencialitātes un privātuma nozīmi.
Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu – nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami mērķa sasniegšanai – preču, pakalpojumu iegādei vai informācijas saņemšanai.
Mēs cienām Jūsu privātumu un darām visu iespējamo, lai Jūsu personas datus uzglabātu droši.
Mēs neatļaujam nelūgtus sakarus un nekādā veidā neļausim pārdot, iznomāt vai nodot trešajām personām nekādus personas datus (vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi utt.).
Informācija trešajām personām var tikt izpausta tikai uz likumīga pieprasījuma, līguma pamata vai ar Jūsu piekrišanu, piemēram, veicot pirkumu līzingā.

Jūs esat atbildīgs par informācijas precizitāti, veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apliecināt, ka neesat jaunāks par 16 gadiem, un apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību.
Mēs neesam atbildīgi par jūsu sniegtajiem nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem datiem.
Izmantojot mūsu vietni un/vai iegādājoties preces un/vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka saprotat Politiku un piekrītat sekot līdzi tajā veiktajām izmaiņām.

Ja nepiekrītat šai Politikai vai dažām konkrētajām definīcijām tajā, lūdzu, neizmantojiet mūsu vietnes pakalpojumus.

2. KĀDUS DATUS MĒS APKOPOJAM UN APSTRĀDĀJAM?

Veicot pirkumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, jūs sniedzat mums savu personisko informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tās nevarēsiet veikt pirkumu.

Mēs apkopojam un uzglabājam šādus datus:
- klienta vārds un uzvārds;
- Telefona numurs;
- Epasta adrese;
- preču vai pakalpojumu piegādes adrese.

Mēs apkopojam, bet neuzglabājam šādus datus:
- personas dati, kas nepieciešami pirkuma reģistrēšanai līzingā.

Mēs apstrādājam, bet neuzglabājam šādus bezpersoniskus datus:
- sīkfaili.

Privātā informācija tiek izmantota tikai pilna servisa un klientu apkalpošanas nodrošināšanai.

Mēs varam saņemt jūsu personisko informāciju tikai no jums un tikai tad, ja izmantojat mūsu vietnes iespējas, piemēram: pasūtījuma reģistrāciju, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, izmantojot atsauksmju veidlapu vai e-pastu.

3. INFORMĀCIJA PAR MAKSĀJUMU

Maksājot par Carbon Microsystem vietnes sniegtajām precēm un pakalpojumiem, mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju:
- Jūsu bankas konta numurs;
- bankas iestādes nosaukums;
- Jūsu tālruņa numurs;
- Epasta adrese.

Mēs nesaņemam informāciju par Jūsu bankas maksājumu karti un tā netiek apstrādāta.

4.KĀPĒC MĒS APKOPOJAM JŪSU DATUS

Mēs izmantojam informāciju, ko apkopojam par jums, lai:
- pārdot mūsu preces un pakalpojumus;
- pareizi apstrādāt un piegādāt jūsu pasūtījumu;
- nodrošināt garantijas un pēcgarantijas atbalstu;
- atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;
- nodrošināt jums personalizētu piekļuvi mūsu vietnei;
- Pārvaldiet savu kontu, ja jums tāds ir mūsu vietnē;
- apkopot anonīmu statistiku par Vietnes izmantošanu.

5. CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU DATU

Mēs glabājam savu klientu personisko informāciju 10 gadus:
- nodrošināt iegādātajām precēm garantijas un pēcgarantijas atbalstu;
- sazināties ar Jums pēc pieprasījuma;
- grāmatvedība;
- lai pārvaldītu savus iestatījumus un tiesības.

Pēc 10 gadu termiņa beigām personas dati tiks dzēsti, ja jūs šajā periodā, izmantojot Vietni, nepieprasīsiet savu datu dzēšanu.

Līzinga līguma noslēgšanai nepieciešamie personas dati tiek pārsūtīti uz līzinga kompānijas serveriem šifrētā veidā, izmantojot SSL standartu, un pēc pasūtījuma apstrādes tie tiek dzēsti no uzņēmuma serveriem un Carbon Microsystem tos nesaglabā, izņemot datus, kas attiecas uz maksājuma apstrādi un kā tādi ir iekļauti uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē.

6. KĀ TIEK ORGANIZĒTA DATU AIZSARDZĪBA

Mūsu vietne tiek glabāta vienā no uzticamākajiem datu centriem pasaulē.
Lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs izmantojam visas mūsu pakalpojumu sniedzēja iespējas, tostarp pastāvīgu fizisko aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un šifrēšanu visas dienas garumā.

Mūsu vietnes drošība tiek nodrošināta ar sekojošiem, kā arī citiem līdzekļiem:
- datu pārraides šifrēšana, izmantojot SSL standartu;
- personas dati tiek glabāti serveros šifrētā veidā;
- Jūsu personas dati tiek automātiski anonimizēti pēc pasūtījuma pabeigšanas (preču piegādes, atcelšanas vai atgriešanas);
- piekļuve personas informācijai un datiem ir ierobežota un iespējama tikai atlasītajai un pilnvarotajai SIA Carbon microsystem.
- Datu centra darbiniekiem nav fiziskas un/vai attālas piekļuves mūsu vietnes serveriem;
- objekta 24 stundu fiziskā drošība un spēkā esošie ieceļošanas ierobežojumi;
- Datu centra 24 stundu videonovērošana;

7. DATU PĀRSŪTĪŠANA TREŠĀM PERSONĀM

Jūsu dati var tikt nodoti trešajai personai - līzinga kompānijai tikai tajos gadījumos, kad vēlaties izmantot līzinga kompānijas pakalpojumus, noformējot pasūtījumu un aizpildot atbilstošu veidlapu mūsu Mājas lapā.

Jūsu dati var tikt pārsūtīti trešajām pusēm, piemēram, datu centriem, palīdzības dienestiem, piegādes pakalpojumiem, mākoņkrātuves nodrošinātājiem utt. Personas datu apstrādātāji, kas palīdz mums sniegt jums pakalpojumus. Jebkurā gadījumā Apstrādātāji tiek pārsūtīti uz tādu datu apjomu, kāds nepieciešams konkrēta uzdevuma veikšanai vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai.Ar mums saistītās trešās personas var apstrādāt jūsu personas datus tikai noteiktiem mērķiem, un tos nevar izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Apstrādātāji nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un rakstisku līgumu, kas noslēgts ar SIA Carbon Microsystem

Personas dati var tikt nodoti valsts un valdības kompetentajām iestādēm, tajā skaitā tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un normatīvajos aktos noteiktajā tiesiskajā kārtībā.

8. DATU PĀRSŪTĪŠANA UZ TREŠĀM VALSTĪM

SIA Carbon Microsystem does not transfer personal information and other data to third countries.
Personas dati un citi lietotāja dati tiek izsniegti, tikai pamatojoties uz likumīgu pieprasījumu.

9. SĪKFAILU POLITIKA

Sīkfaili ir nelieli datu fragmenti, ko vietne saglabā datorā vai mobilajā ierīcē vietnes apmeklējuma laikā.
Tas ļauj serverim apkopot informāciju no pārlūkprogrammas, tāpēc, atgriežoties vietnē, dati nav jāievada atkārtoti.
Varat uzzināt vairāk par sīkfailu darbību pakalpojumā www.cookiecentral.com

10. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS

Mēs izmantojam sesijas un parastās sīkfailus to:
- uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti;
- jaunu vai esošu klientu identificēšana;
- atcerieties iestatījumu preferences, piemēram, iestatījumus preču saraksta parādīšanai;
- atcerieties, vai jau esat atbildējis uz uznirstošajiem jautājumiem (lai nelūgtu to darīt vēlreiz);
- atcerieties, vai piekrītat (vai nepiekrītat) sīkfailu izmantošanai mūsu vietnē;
- nosūtīt jums reklāmas ziņojumus, kas vislabāk atbilst jūsu interesēm;
- ievākt uzticamu informāciju par Vietnes lietošanu, kas ļaus mums novērtēt, cik labi vietne atbilst Lietotāju vajadzībām un veikt nepieciešamos uzlabojumus;
- analizējiet, kuras lapas apmeklējat un kādus lietotāju konfidencialitātes rīkus izmantojat.

Sīkfailu iespējošana nav stingri nepieciešama vietnes pamatfunkcijām, bet tie nodrošinās labāku vietnes lietošanas pieredzi.
Tomēr sīkfailus var izdzēst vai bloķēt jebkurā laikā. Šādā gadījumā daži šīs vietnes līdzekļi nedarbosies pareizi.

Sīkfailu informācija netiek izmantota, lai jūs identificētu personīgi, un savāktie dati tiek glabāti mūsu pārraudzībā.
Sīkfaili netiek izmantotas citiem mērķiem, izņemot šeit minētos.

11. LIETOTĀJA TIESĪBAS

Tiesību akti par personas datu aizsardzību, tostarp Vispārīgā datu aizsardzības regula, dod jums vairākas tiesības, un, savukārt, mums ir jānodrošina jums iespēja tās īstenot.

- Jums ir tiesības pieprasīt savas personas informācijas kopiju, lai pārbaudītu saglabātās informācijas pareizību un/vai labotu vai atjauninātu šos datus.;
- Jebkurā brīdī varat atteikties saņemt e-pasta ziņojumus, nosūtot paziņojumu uz info @Carbon-microsystem vai izmantojot no e-pasta saiti.;
- Gadījumos, kad Jūsu dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas kalpo par pamatu datu apstrādes izbeigšanai;
- Jums ir tiesības saņemt savu datu apstrādes apstiprinājumu, tiesības iepazīties ar apstrādātajiem datiem, iegūt informāciju par apstrādes mērķiem, apstrādes laiku, datu saņemšanas avotiem, to nozīmi un sekām uz Jums;
- Jūs varat pieprasīt, lai jūsu personas informācija tiktu pilnībā dzēsta (ja vien tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu).

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti, pirms sniedzam jūsu pieprasīto informāciju par jūsu personas datiem. Šim nolūkam mēs varam lūgt iesniegt personu apliecinošu dokumentu un/vai personīgi apmeklēt mūsu biroju. Ja Jūs nevarat apstiprināt savu identitāti, tad varam Jūsu iesniegumu noraidīt.
Mēs izmantosim visus komerciāli pamatotos centienus, lai 30 dienu laikā pēc jūsu piekļuves pieprasījuma saņemšanas nodrošinātu likumīgu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai, ko glabājam.

Jums ir jāsaprot un jāpieņem riski, kas saistīti ar jūsu personas datu dzēšanu, piemēram:
- Mūsu nespēja identificēt jūs kā klientu, sazinoties ar klientu atbalsta un garantijas servisu;
- grūtības vai nespēja identificēt pirkumu gadījumā, ja vēršaties garantijas servisa centrā;
- grūtības vai pilnīga nespēja atgūt pirkuma dokumentus to nozaudēšanas gadījumā;
- un citi riski.

12. KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU DATU APSTRĀDI

Datu pārzinis un par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā struktūra ir SIA Carbon Microsystem.
Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar mums pa e-pastu info@carbon-microsystem.com

Ja Jums ir pretenzijas par personas datu apstrādi mūsu uzņēmumā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

13. POLITIKAS PĀRSKATĪŠANA

Mēs regulāri pārskatām mūsu Privātuma politiku. Visas veiktās izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.
Šī Privātuma politika stājās spēkā un pēdējo reizi atjaunināta 01.01.2020.

Piegāde, atgriešana un garantija

Piegāde

- Visas detaļas, kas ir uzrādītas mūsu vietnē, tiek izgatavotas tikai pēc pasūtījuma, mēs neuzglabājam rezerves daļas noliktavā.

- Pēc maksājuma saņemšanas vidēja izmēra detaļu izgatavošana parasti aizņem no 2 līdz 4 nedēļām, bet liela izmēra detaļām - no 8 līdz 12 nedēļām. Aptuvenais izgatavošanas laiks ir norādīts katras preces aprakstā.

- Tā kā visas mūsu daļas ir roku darbs, var rasties ražošanas aizkavēšanās no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, pelējuma plīsumi, defekti, skaidra pārklājuma defekti utt. Dodiet mums nedaudz vairāk laika, mēs cenšamies darīt savu darbu pēc iespējas labāk. mēs varam un nepievilt jūs.

- Kad jūsu daļa ir pabeigta, mums ir nepieciešamas 1 līdz 3 dienas iepakojumam un nosūtīšanai.

- Visas mūsu daļas ir iepakotas kartona kastēs ar pastiprinātu rāmi un burbuļplēvi iekšpusē. Detaļu cenšamies arī salabot tā, lai tā izturētu viena metra kritienu.

- Ja sūtījums ir atnācis bojātā stāvoklī, jums tas ir jāizsaiņo kurjera klātbūtnē un, ja detaļa ir saplīsusi iekšpusē, jāuzraksta akts, pēc kura mēs varam jums atmaksāt detaļas izmaksas vai nosūtīt jums jaunu daļu . Ja pēc izpakošanas mājās konstatēsiet bojājumu, diemžēl mēs nevarēsim nomainīt detaļu pret jaunu, taču varam mēģināt to salabot. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mums.

- Piegāde Eiropā parasti ilgst no 5 līdz 15 darba dienām. Mēs neesam atbildīgi par paku piegādes laiku un nekādā veidā nevaram to paātrināt. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar kurjeru pēc izsekošanas numura saņemšanas.

- Lielu detaļu, piemēram, motora pārsega, jumta, bagāžas nodalījuma vāka u.c. piegāde Eiropā, ko veic transporta uzņēmums. Dažos gadījumos piegāde līdz durvīm nav iespējama, bet iespējama tikai līdz tuvākajai noliktavai. Tālāka piegāde būs jāveic pašam.

- Piegāde ārpus Eiropas parasti ilgst no 5 līdz 30 darba dienām. Mēs neesam atbildīgi par paku piegādes laiku un nekādā veidā nevaram to paātrināt. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar kurjeru pēc izsekošanas numura saņemšanas.

- Lielu detaļu piegāde ārpus Eiropas, piemēram, pārsegs, jumts, bagāžnieka vāks utt., ko veic ar lidmašīnu vai kuģi, un tikai uz tuvāko lidostu vai ostu. Turpmāka piegāde būs jāveic pašam.

- Sazinieties ar mums, lai uzzinātu precīzākus piegādes laikus un metodes

- Katra paka tiek nosūtīta ar izsekošanas numuru, kuru nosūtīsim jums nosūtīšanas laikā. Varat pārbaudīt pakotnes atrašanās vietu šajās vietnēs.

track-trace.com aftership.com

- Ja paka nepārvietojas ilgāk par 30 dienām, sazinieties ar mums, varam iesniegt pieprasījumu atrast jūsu pakas

Atgriešana

- Detaļu atgriešana ir iespējama 30 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Izņemot preces ar atlaidi. Sūtīšanu pilnībā apmaksā pircējs.

- Ja piegāde bija mūsu kļūda, tad mēs maksājam par piegādi.

- Pirms detaļu atgriešanas, lūdzu, sazinieties ar mums, mēs centīsimies atrast risinājumu.

Garantija

- Mēs sniedzam viena gada garantiju visām detaļām. Garantija attiecas uz lakas pārklājumu, līmēšanas punktiem un detaļas ģeometriju.

- Garantija nesedz mehāniskus bojājumus, ko radījis pats klients detaļas uzstādīšanas vai lietošanas laikā.

- Ja nepieciešams remontēt detaļas, sazinieties ar mums, mēs ar prieku jums palīdzēsim